Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Adres: Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
Tel.: 32 624 77 70 (-77)
Opis:

Izba przyjęć, tel. 32 624 74 95, 32 624 74 08

Z działu: Ośrodki zdrowia