1. Dwór Zieleniewskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a
 2. ORLEN POŁUDNIE S.A. - Zakładowa Straż Pożarna, ul. Fabryczna 22, Trzebinia
 3. Aqua Planet - Kryta Pływalnia w Trzebini, ul. Rafineryjna 10 A
 4. Komisariat Policji w Trzebini, ul. Krakowska 12
 5. Urząd Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14
 6. Bank Spółdzielczy w Trzebini, ul. Rynek 14
 7. Elektrownia Siersza w Trzebini
 8. NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia w Psarach, ul. Wspólna 6
 9. Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul. Krakowska 143
 10. Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, ul. W. Łokietka 34
 11. OSP Płoki, ul. Główna 3
 12. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1, Trzebinia, ul. Harcerska 13
 13. Przychodnia Rejonowa nr 2, Trzebinia Os. Gaj, ul. Matejki 39
 14. Przychodnia Rejonowa nr 4, Myślachowice, ul. Trzebińska 7
 15. Przychodnia Rejonowa nr 6, Bolęcin, ul. Topolowa 2
 16. Przychodnia Rejonowa nr 7, Trzebinia Osiedle Widokowe 23

 

Defibrylator zakupiony ze środków WOŚP

 

Zasada działania defibrylatora

Urządzenie medyczne analizuje pracę serca i - w przypadku konieczności - za pomocą elektrod defibrylacyjnych dostarcza do niego określoną ilość energii elektrycznej. Nieprawidłowy rytm serca zostaje wytłumiony, a poprzez defibrylację doprowadza się do stabilizacji jego pracy.

Urządzenie poprzez specjalny program poprowadzi ratującego przez cały proces ratunkowy, dlatego pomocy może udzielać człowiek bez wykształcenia medycznego - jest to niezwykle istotne z uwagi na potrzebę jak najszybszego dostarczenia impulsu elektrycznego do nieprawidłowo pracującego serca.

Obsługa urządzenia

Ważne: najpierw należy zadbać zarówno o bezpieczeństwo swoje, jak i poszkodowanego, wezwać pomoc i dopiero rozpocząć akcję ratunkową z użyciem defibrylatora.

Obsługa defibrylatora jest bardzo prosta: trzeba włączyć urządzenie oraz przykleić elektrody w odpowiednich miejscach na ciele poszkodowanego (zgodnie z instrukcją obrazkową). Rolą ratownika jest dokładne stosowanie się do komend głosowych lub poleceń widocznych na ekranie defibrylatora. Program urządzenia - poprzez elektrody przyklejone do ciała chorego - odczytuje jego temperaturę, ciśnienie i EKG, następnie  dokonuje analizy sytuacji i sam dobiera odpowiednią siłę wstrząsów, które aplikuje do serca chorego. Podawanie energii przez AED poprzedzone jest wyraźnym komunikatem, że od pacjenta należy się odsunąć.

Wiele osób, które stają przed zadaniem uratowania nieprzytomnej osoby boi się użyć defibrylatora (obawa dotyczy tego, że mogą nieprzytomnemu zaszkodzić), tymczasem elektrody urządzenia są tak skonstruowane, że same wyczuwają rytm serca i zalecają defibrylację tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyczują migotanie komór serca (czyli rytm, który podlega defibrylacji). W przypadku, gdy rytm serca jest prawidłowy lub występuje asystolia (brak czynności elektrycznej serca), defibrylacja nie będzie zalecona - ratownik dostanie wtedy wyraźny komunikat od urządzenia. Dzięki temu, nie należy obawiać się, że zrobimy krzywdę poszkodowanemu – defibrylator oceni wszystko za nas i sam podpowie, jak mamy postępować.

Pamiętajmy, że w przypadku asystolii użycie defibrylatora nic nie da. Po podłączeniu do aparatury EKG zapis jest płaski, urządzenie nie wykona defibrylacji. Należy wówczas uciskać klatkę piersiową poszkodowanego, aż do przybycia pomocy.

Informacja o sposobie używania defibrylatora na podstawie informacji ze strony https://www.hsmedical.pl/wiedza/4-mity-o-aed