Rozmieszczenie defibrylatorów na terenie Gminy Trzebinia:

 

 1. Dwór Zieleniewskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a;

 2. ORLEN POŁUDNIE S.A. - Zakładowa Straż Pożarna, ul. Fabryczna 22, Trzebinia;

 3. Aqua Planet - Kryta Pływalnia w Trzebini, ul. Rafineryjna 10 A;

 4. Komisariat Policji w Trzebini, ul. Krakowska 12;

 5. Urząd Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14;

 6. Bank Spółdzielczy w Trzebini, ul. Rynek 14;

 7. Elektrownia Siersza w Trzebini;

 8. NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia w Psarach, ul. Wspólna 6;

 9. Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul. Krakowska 143;

 10. Wiejski Dom Kultury w Karniowicach, ul. W. Łokietka 34;

 11. OSP Płoki, ul. Główna 3.