INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

z dnia 14 listopada 2016r.

 

 

             Działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/467/IV/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie statutów sołectw w Gminie Trzebinia oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050/8/2015 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebinia.

 

 

INFORMUJĘ

 

Przeprowadzenie Referendum w sprawie odwołania z funkcji Sołtysa Płok

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2016r. w godzinach od 7.00 – 18.00.

Siedziba Komisji referendalnej – Wiejski Dom Kultury Płokach.

 

 

- Zgłoszenia na członków Komisji referendalnej można składać w Urzędzie Miasta w Trzebini w pokoju nr 9 w dniach od 28 listopada 2016r do 30 listopada 2016r.

 

 

zobacz wersję PDF