Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (aktualizacja 02.2018 r.) Pismo wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zanytków w Krakowie z dnia...