W zachodniej części gminy Trzebinia, na osiedlu Siersza i osiedlu Gaj, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ziemia zapadła się wielokrotnie....
 Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków Lp Miejscowość Obręb...