OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...
PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia   Część tekstowa – UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się...
Uchwała dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach...
Uchwała w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie Załącznik nr. 1 - mapa
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini (...
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z...
a) Sprawozdanie z I etapu poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium b) Załaczniki 1-9 do sprawozdania z I etapu poszerzenia udziału...
  Poniżej przedstawiamy Wstępną koncepcję rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego gminy Trzebinia wraz z proponowanymi wariantami...
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini Rysunek planu
  Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Śródmieście-Południe w...
 Spis treści   Część I pkt. 1 - 4:       Analiza materiałów wejściowych - tekst część I, część...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie oraz prognozy oddziaływania na...
  Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy   Pragnę Państwa poinformować, że II etap konsultacji projektu...
Uchwała z 27.11.2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini (teren nr 1, 2...