PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, na który składają się:   UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY TRZEBINIA...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...
PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia   Część tekstowa – UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się...
Uchwała dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach...
Uchwała w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie Załącznik nr. 1 - mapa
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini (...
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z...
a) Sprawozdanie z I etapu poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium b) Załaczniki 1-9 do sprawozdania z I etapu poszerzenia udziału...
  Poniżej przedstawiamy Wstępną koncepcję rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego gminy Trzebinia wraz z proponowanymi wariantami...
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini Rysunek planu
  Konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z...
 Spis treści   Część I pkt. 1 - 4:       Analiza materiałów wejściowych - tekst część I, część...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie oraz prognozy oddziaływania na...
  INFORMACJA   Pragnę poinformować, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z...