Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ulicy Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ulicy Tuwima i ulicy Armii Krajowej.