Projekt mpzp dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem (tekst uchwały z uzasadnieniem) Rysunek planu...
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem Rysunek...
Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy...
Sprawozdanie 07.05.2021 r. Sprawozdanie z konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z...
RAPORT (SPRAWOZDANIE) z konsultacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini...
RAPORT (Sprawozdanie) z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniemw...
Załącznik nr 1 - wykaz wniosków mieszkańców Załącznik nr 2 - wykaz wniosków przedsiębiorców Załącznik nr 3 - wykaz wniosków...