Projekt mpzp dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem (tekst uchwały z uzasadnieniem) Rysunek planu...
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem Rysunek...
Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy...
Sprawozdanie z warsztatu konsultacyjnego on-line koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru...
RAPORT (SPRAWOZDANIE) z konsultacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini...
RAPORT (SPRAWOZDANIE) z konsultacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini...
RAPORT (Sprawozdanie) z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniemw...
Informacje nt. konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w...
Raport z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla...
Projekt zmiany planu - tekst   Uzasadnienie do uchwały   Tekst jednolity   Rysunek zmiany planu Rysunek...
Załącznik nr 1 - wykaz wniosków mieszkańców Załącznik nr 2 - wykaz wniosków przedsiębiorców Załącznik nr 3 - wykaz wniosków...
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 10 lutego 2017 r. o  opublikowaniu raportu z konsultacji projektu zmiany miejscowego planu...
Projekt tekstu uchwały Rysunek planu - projekt Rysunek infrastruktury - projekt Uzasadnienie do uchwały INFORMACJABURMISTRZA MIASTA TRZEBINIo...