Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00 w celu opracowania Wstępnej...
Raport z konsultacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz...
Raport z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator w...
Raport z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini...
Informacja o konsultacjach projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w...
  Zarządzenie numer 0050.335.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie akceptacji zmian w rozwiązaniach miejscowego...
Projekt mpzp dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem (tekst uchwały z uzasadnieniem) Rysunek planu...
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy Trzebinia wraz z otoczeniem Rysunek...
Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego „Bolęcin I” w obszarze gminy...
Sprawozdanie 07.05.2021 r. Sprawozdanie z konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z...
RAPORT (SPRAWOZDANIE) z konsultacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini...
RAPORT (Sprawozdanie) z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniemw...
Załącznik nr 1 - wykaz wniosków mieszkańców Załącznik nr 2 - wykaz wniosków przedsiębiorców Załącznik nr 3 - wykaz wniosków...