INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI O KONSULTACJACH
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego  w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej

W dniach od 15 września do 29 września 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej.

Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych rozwiązań.

Formy konsultacji obejmują:

  • konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  • zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki. W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące projektu i wyjaśnienia przyjętych rozwiań oraz złożyć uwagi lub opinie, wnioski i propozycje do projektu. Punkt konsultacyjny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1300.

Projekt zmiany planu dostępny będzie od dnia 15 września br. na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl, podstrona → Plan zagospodarowania przestrzennego → Konsultacje projektów
i zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz w BIP Urzędu.

Uwagi lub opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w dniach od 15 września do 29 września 2023 r. (włącznie) pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA DULOWA. Projekt będzie również dostępny w punkcie konsultacyjnym.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ewa Jaśko
tel. 32 711 10 49, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag oraz opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

Trzebinia, dnia 31.08.2023r.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do udziału w konsultacjach

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej - do konsultacji (GAU.6721.1.40.2018.EJ) - link do BIP

 

Informacja [doc.]

Mapa [jpg.]

PROJEKT uchwały [pdf.]

Rysunek planu [jpg.]