Sprawozdanie z warsztatu konsultacyjnego on-line koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztacie konsultacyjnym on–line koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej, który odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 17:00 (planowany czas spotkania do godziny 18:30).

Spotkanie odbędzie się w formule on-line w postaci wideokonferencji (z wykorzystaniem narzędzia zoom) połączonej z prezentacją koncepcji planu oraz zagospodarowania części terenu sołectwa (z elementami 3D).

Spotkanie konsultacyjne mpzp Piły Kościeleckiej i Młoszowej - link:
https://zoom.us/j/99105829632?pwd=MXJBVERqZG5uNW5pKzNyamhqYXlzQT09

Do spotkania można dołączyć przez powyższy link (aplikacja w komputerze lub telefonie) lub przez bezpośrednie wpisanie danych spotkania:

Meeting ID: 991 0582 9632
Password: 303873

Spotkanie konsultacyjne on-line planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej rozpocznie się o godzinie 17:00 w dniu 16 lipca br. Powyższy link będzie aktywny od godziny 16:30. W spotkaniu uczestniczyć mogą wszystkie zainteresowane osoby.

Do spotkania będzie można dołączyć przez link, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej miasta www.trzebinia.pl w aktualnościach albo przez wpisanie danych spotkania: Meeting ID: … oraz Password (hasło): … dla aplikacji w komputerze lub telefonie.

Jeżeli Państwo będziecie korzystać z aplikacji Zoom po raz pierwszy, należy pobrać aplikację:

  • na telefon ze sklepu z aplikacjami i zainstalować,
  • na komputer aplikacja zainstaluje się automatycznie przy pierwszym wejściu.

Zachęcamy jednak dla oszczędności czasu i pobrania jej przed spotkaniem poprzez link https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe (należy zapisać plik a następnie go otworzyć).

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu on-line.

Wszystkie informacje w sprawie konsultacji oraz warianty koncepcji dostępne są na stronie internetowej www.trzebinia.pl podstrona → ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE → KONSULTACJE PROJEKTÓW I ZMIAN PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uwagi i propozycje zmian do prezentowanych materiałów można zgłaszać również mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.07.2020 r. (włącznie).

Aby wypracować optymalne rozwiązania potrzebne są Państwa opinie, uwagi i propozycje dotyczące sporządzanego dokumentu.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini.
Osoby do kontaktu: Ewa Jaśko (tel. 327111049), Żaneta Romanowska (tel. 327111061), Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Trzebinia, dnia 29.06.2020 r.

  1. RYSUNEK KONCEPCJA_ wariantowe zagospodarowanie terenów w południowej części obszaru_1-W2
  2. RYSUNEK KONCEPCJA_ wariantowe zagospodarowanie terenów w południowej części obszaru_2 -W2B
  3. KONCEPCJA OPIS - Koncepcja opis.pdf
  4. TABELA PRZEZNACZENIA_1 - Tabela nr 1_przeznaczeń_W2.pdf
  5. TABELA PRZEZNACZENIA_2 - Tabela nr 2_przeznaczeń_W2B.pdf

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
a. podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
b. podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
c. podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, projektowe,
5.dane osobowe będą przechowywane wieczyście,
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą o którym mowa w art.15 ust.1 lit. g) RODO – przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano,
7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku, uwagi. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi rozpoznanie wniosku, uwagi,
8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Sprawozdania ze spotkania otwartego (które odbyło sie wraz z badaniem ankietowym) konsultacji koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej (14.01.2020 r.)

Warianty koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej:

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.380.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 20 LISTOPADA 2019 r. sprawie: konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej – I etap konsultacji

 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
w ramach konsultacji społecznych planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej


Zapraszam do udziału w spotkaniu w sprawie opracowania planu miejscowego. Będzie miało ono charakter otwarty, połączony z badaniem ankietowym.

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2019r. o godz. 17:00 w Wiejskim Domu Kultury w Pile Kościeleckiej, ul. Zielona 50.

Podczas konsultacji mieszkańcy, osoby zainteresowane oraz partnerzy społeczni i gospodarczy zostaną zapoznani z rozwiązaniami koncepcji. Przeanalizowane zostaną także problemy dotyczące zagospodarowania terenu, jego uporządkowania, uregulowania charakteru zabudowy. Od zebranych oczekiwać będziemy opinii oraz określenia warunków, na jakich mogą zaakceptować proponowane rozwiązania.

Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu planu, w którym przyjęte rozwiązania przestrzenne zapewnią możliwość bardziej intensywnego wykorzystania obszaru objętego projektem oraz wzmocnią jego funkcje publiczne.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-edukacyjny, dotyczący przebiegu procesu planistycznego i włączenia się mieszkańców w proces konsultacji społecznych.
Kolejne techniki konsultacyjne planowane są w okresie od stycznia do maja 2020 r. i obejmować będą:
• warsztaty konsultacyjne z elementami modelowania 3D - prezentacja modelu 3D oraz dyskusja nad propozycjami zagospodarowania terenu,
• interaktywny model terenu 3D wraz z ankietą - to trójwymiarowa propozycja projektu koncepcyjnego,
• terenowy punkt konsultacyjny, w celu bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Punkt zlokalizowany zostanie w sołectwie, dyżurować w nim będą pracownicy Urzędu Miasta (minimum sześć dyżurów).
Informacja w sprawie konsultacji ukazała się również w tygodniku Przełom nr 38 (1413) w dniu 25.09.2019 r.

Osoby do kontaktu: Ewa Jaśko (tel. 327111049), Żaneta Romanowska (tel. 327111061), Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych
do udziału w konsultacjach
BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Trzebinia, dnia 18.11.2019 r.