Zarządzenie numer 0050.335.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie akceptacji zmian w rozwiązaniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini, po konsultacjach w dniach: od 27 czerwca br. do 15 lipca br. oraz uzgodnieniach i opiniowaniu projektu planu - link do BIP

Raport z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebini, dla obszaru Górka w Trzebini (link do BIP)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini:

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini: