Poniżej przedstawiamy Wstępną koncepcję rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego gminy Trzebinia wraz z proponowanymi wariantami przebiegu układu komunikacyjnego:

1. Wstępna koncepcja rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego gminy Trzebinia - opis

2. Rys. nr 1 Wstępna koncepcja Wariant 0

3. Rys. nr 2 Wstępna koncepcja Wariant 1

4. Rys. nr 3 Wstępna koncepcja Wariant 2

5. Rys. nr 4 Wstępna koncepcja Wariant 3

6. Rys. nr 5 Wstępna koncepcja Wariant 3A

7. Rys. nr 6 Wstępna koncepcja Zestawienie wariantów

8. Rys. nr 7 Wstępna koncepcja Wariant wynikowy 1+3