Trwają prace nad nowym studium zagospodarowania

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

Pragnę Państwa poinformować, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zmian wprowadzonych po pierwszym wyłożeniu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10 października 12019 r. do dnia 08 listopada 2019 r. (włącznie).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godz. 17.00, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

 

Do dnia 29 listopada 2019 r. (włącznie) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące zmian w projekcie studium.

 

Projekt studium sporządzany jest w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 29 listopada 2019 r. (włącznie): w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Pełną treść ogłoszenia oraz projekt znajdziecie Państwo poniżej.

Burmistrz Miasta Trzebini

01.10.2019 r.


Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest - Ewa Jaśko, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki, tel. 32 7111 049, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

INFORMACJA

 

Pragnę poinformować, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. (włącznie). Do dnia 06 marca 2019 r. (włącznie) zbierane były uwagi dotyczące projektu studium, w tym w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W sprawie rozpatrzenia złożonych uwag zostało podjęte przez Burmistrza Zarządzenie Nr  0050.148.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., które jest również dostępne w BIP urzędu.

 

Ponadto informuję, że w projekcie wprowadzone zostały zmiany i rozpoczęta została procedura ponownego opiniowania i uzgadniania projektu przez właściwe organy i instytucje. Ponowne wyłożenie projektu (w zakresie zmian) planowane jest jesienią br.

 

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest - Ewa Jaśko, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki, tel. 32 7111 049, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                                                                     BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Trzebinia, dnia 09.07.2019 r.

 

 

Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

 Trzebinia, 04 stycznia 2019 r.

 

 

Archiwalne materiały i dokumenty: