Trwają prace nad nowym studium zagospodarowania

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

 

Pragnę Państwa poinformować, że II etap konsultacji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia został zakończony w dniu 13 października 2017 r., zgodnie z informacją przekazaną w ogłoszeniach i na spotkaniach.

 

Spotkania z zainteresowanymi osobami odbyły się w zaplanowanych wcześniej terminach, łącznie w spotkaniach wzięło udział 114 osób.

 

Wszystkim Państwu, którzy zechcieli poświęcić swój czas sprawom związanym z opracowaniem nowego studium, również tym którzy złożyli w ramach obydwu etapów konsultacji projektu wnioski, opinie, propozycje, wyrażam podziękowania.

 

Trzebinia, 16 października 2017 r.

 

 

Dostępne materiały i dokumenty (informacje uzupełniane na bieżąco):