Trwają prace nad nowym studium zagospodarowania

 

INFORMACJA

 

Pragnę poinformować, że projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 stycznia 2019 r. do dnia 13 lutego 2019 r. (włącznie). Do dnia 06 marca 2019 r. (włącznie) zbierane były uwagi dotyczące projektu studium, w tym w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W sprawie rozpatrzenia złożonych uwag zostało podjęte przez Burmistrza Zarządzenie Nr  0050.148.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., które jest również dostępne w BIP urzędu.

 

Ponadto informuję, że w projekcie wprowadzone zostały zmiany i rozpoczęta została procedura ponownego opiniowania i uzgadniania projektu przez właściwe organy i instytucje. Ponowne wyłożenie projektu (w zakresie zmian) planowane jest jesienią br.

 

Osobą do kontaktu w sprawie projektu jest - Ewa Jaśko, Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki, tel. 32 7111 049, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                                                                     BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

Trzebinia, dnia 09.07.2019 r.

 

Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium

 Trzebinia, 04 stycznia 2019 r.

 

 

Archiwalne materiały i dokumenty: