Informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów:

 

18.05.2020 r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego.

 

13.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.386.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.11.2019 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator w Trzebini oraz rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu.

 

07.01.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

 

Dokumentacja związana z projektami planów:

 

Rok 2019:

 

Rok 2018: