Informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów:

 

13.12.2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.386.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.11.2019 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator w Trzebini oraz rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu.

 

13.11.2019 r.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 29 października 2019 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej.

 

16.10.2019 r.:

 

08.10.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej

 

27.05.2019 r. Zarządzenie w sprawie wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej

 

08.02.2019 r. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Miasta Trzebinia z dnia 31.01.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.334.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini, po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu.

 

29.01.2019 r. Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z 29.01.209 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini

 

07.01.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

10.12.2018 r. Zarządzenie Nr 0050.334.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2018 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini, po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 

10.12.2018 r. Zarządzenie Nr 0050.334.A.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.256.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini, po wyłożeniu do publicznego wglądu

 

29.10.2018 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 9 października 2018 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini

 

26.09.2018 r. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini - II wyłożenie

 

18.09.2018 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini w zakresie wprowadzonych zmian

 

14.09.2018 r.: Zarządzenie nr 0050.256.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.09.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini po wyłożeniu do publicznego wglądu

 

13.08.2018 r.: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 12 lipca 2018 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini

 

09.07.2018 r.: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini

 

25.06.2018 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini

Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o II Etapie konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini.

 

30.05.2018 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej

 

26.04.2018 r.: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 10 kwietnia 2018 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej

 

04.04.2018 r.: Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej 

 

28.03.2018 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej

19.02.2018 r.:

 

11.01.2018 r.: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 14.12.2017r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini

 

20.11.2017 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini

 

13.06.2017 r.:  PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 06.06.2017 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych: Myślachowice, Siersza i Wodna

 

17.05.2017 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych: Myślachowice, Siersza i Wodna

 

08.05.2017 r.:  PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 26.04.2017 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie

 

05.04.2017 r.: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 15.03.2017 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

 

03.04.2017 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie

 

03.04.2017 r.: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 20.03.2017 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini

 

06.03.2017 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini

 

23.02.2017 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

 

23.02.2017 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini

 

13.12.2016 r.: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia publicznej dyskusji w dniu 13.12.2016 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem.

 

18.11.2016 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.11.2016 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem

 

14.10.2016 r.: OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini.

 

23.09.2016 r.: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini.

 

31.08.2016 r.: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie.

 

19.07.2016 r.: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem.

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 17 października 2016 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini.

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia publicznej dyskusj w dniu 20.09.2016 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie.

 

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia publicznej dyskusj w dniu 09.08.2016 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem.

 

Dokumentacja związana z projektami planów:

 

Rok 2019:

 

Rok 2018:

 

Rok 2017:

 

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013: