Informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów:

06.10.2021 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 21 września 2021 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego - link do BIP

27.09.2021 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebin nr 0050.264.2021 z dnia 08.09.2021 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego, po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - link do BIP

15.09.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu (GAU.6721.1.23.2020.ŻR) - link BIP

06.09.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulica Słowackiego (GAU.6721.1.21.2021.ŻR) - link do BIP

23.08.2021 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 21 lipca 2021 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem (GAU.6721.1.38.2017.ŻR) - link do BIP

03.08.2021 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.206.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej oraz rozpatrzenia wniosku - link do BIP

03.08.2021 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2021 nr 0050.178.2021 w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej oraz rozpatrzenia wniosków - link do BIP

14. 07.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożone do publicznego wglądu (GAU.6721.1.37.2017.ŻR) - link do BIP

13.07.2021 r. Zarządzenie nr 0050.195.2021 Burmistrza Miasta Trzebin z dnia 30.06.2021 r. w sprawie akceptacji zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem oraz rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 10 marca do 8 kwietnia 2021 r. - link do BIP

06.07.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem - link do BIP

30.06.2021 r. Zarządzenie nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.06.2021r. w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej.

23.06.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i Trzebińskiej w Bolęcinie do wyłożenia do publicznego wglądu (GAU.6721.4.19.2019.ŻR) - link do BIP

15.06.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie - link do BIP

28.04.2021 r. Zarządzenie nr 0050.111.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego, po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - link do BIP

12.04.2021 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 22 marca 2021 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem (GAU.6721.1.32.2021) - link do BIP

12.04.2021 r. Zarządzenie nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19 marca 2021r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie, po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - link do BIP

09.03.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem wyłożony do publicznego wglądu.

25.03.2021 r. Zarządzenia nr 0050.74.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: akceptacji rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego.

16.03.2021 r. Zarządzenie nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.02.2021r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem.

02.03.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem.

07.01.2021 r. Zarządzenie nr 0050.445.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.12.2020r. W sprawie akceptacji rozwiązań zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej.

04.01.2021 r. Dokumentacja czynności poprzedzających podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej - pdf.

04.01.2021 r. Zarządzenie nr 0050.303.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini - link do BIP

Zarządzenie nr 0050.304.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 września 2020r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego - link do BIP

 

Dokumentacja związana z projektami planów:

Rok 2020:

08.12.2020 r. Zarządzenie Nr 0050.393.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie akceptacji rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie wraz z załącznikiem nr 1 - link prowadzi do BIP

26.10.2020 r.

18.05.2020 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego.

13.12.2019 r. Zarządzenie Nr 0050.386.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.11.2019 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator w Trzebini oraz rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu.

07.01.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

Rok 2019:

Rok 2018: