Informacje o aktualnie przeprowadzanych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów planów:

01.06.2023 r. Projekt uchwały Rady Miasta Trzebini w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach: Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

23.05.2023 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.05.2023 roku w sprawie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

22.05.2023 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 9 maja 2023 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

04.05.2023 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

27.04.2023 r. Zarządzenie numer 0050.182.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini po wyłożeniu do publicznego wglądu - link do BIP

25.04.2023 r. Zarządzenie numer 0050.149.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini - link do BIP

25.04.2023 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19.04.2023 roku w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

21.03.2023 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 9 lutego 2023 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini - link do BIP

16.03.2023 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 21 lutego 2023 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

16.02.2023 r. Zarządzenie numer 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini po opiniowaniu i uzgodnieniach - link do BIP

15.02.2023 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - wyłożenie do publicznego wglądu (GAU.6721.1.21.2021.ŻR) - link do BIP

06.02.2023 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.02.2023 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

25.01.2023 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini

19.01.2023 r. Zarządzenie numer 0050.7.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.01.2023 r. w sprawie akceptacji zmian w rozwiązaniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini, po ponownych uzgodnieniach i opiniowaniu - link do BIP

17.01.2023 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.01.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obszaru Górka w Trzebini - link do BIP

09.01.2023 r. Zarządzenie numer 0050.570/A.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 7 grudnia 2022 r. sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

28.11.2022 r. Zarządzenie numer 0050.505.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini - link do BIP

23.09.2022 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 6 września 2022r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini (GAU.6721.2.19.2020.ŻR) - link do BIP

31.08.2022 r. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini do wyłożeniu do publicznego wglądu (31.08-28.09.2022)

23.08.2022 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.08.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini (GAU.6721.2.17.2020.ŻR) - link do BIP

23.08.2022 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.08.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia od ul. Prusa w kierunku granicy administracyjnej gminy, po południowej stronie linii kolejowej nr 133, w Trzebini - link do BIP

03.06.2022 r. Zarządzenie numer 0050.182.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.05.2022 r.w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej oraz rozpatrzenia wniosków - link do BIP

24.03.2022 r. Treść obwieszczenia z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zawiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini, do którego przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXV/243/VIII/2020 z dnia 24 września 2020 r. (GAU.6721.2.8.2020.ŻR) - link do BIP

18.03.2022 r. Zarządzenie numer 0050.85.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9.03.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej oraz rozpatrzenia wniosków, złożonych w okresie od 24.06.2021 r. do 9.03.2022 r. - link do BIP

08.03.2022 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebinia z dnia 02.03.2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego przy ulicach Długiej, Tuwima i Prusa w Trzebini (GAU.6721.1.3.2021.ŻR) - link do BIP

18.01.2022 r. Zarządzenie numer 0050.368.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08 grudnia 2021r. w sprawie: akceptacji rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini - link do BIP

09.12.2021 r. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej (GAU.6721.3.15.2020.ŻR) - link do BIP

30.11.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej (GAU.6721.3.15.2020.ŻR) - link do BIP

Zarządzenie numer 0050.348.A.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.11.2021 r. w sprawie akceptacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej - link do BIP

19.11.2021 r. Zarządzenie numer 0050.324.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.11.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego - link do BIP

04.11.2021 r.  Informacja o przyjęciu dokumentu i możliwościach zapoznania się z jego treścią „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem” - link do BIP

04.11.2021 r. Informacja o przyjęciu dokumentu i możliwościach zapoznania się z jego treścią „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie” - link do BIP

06.10.2021 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 21 września 2021 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego - link do BIP

27.09.2021 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebin numer 0050.264.2021 z dnia 08.09.2021 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego, po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - link do BIP

15.09.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu (GAU.6721.1.23.2020.ŻR) - link BIP

06.09.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulica Słowackiego (GAU.6721.1.21.2021.ŻR) - link do BIP

23.08.2021 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 21 lipca 2021 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem (GAU.6721.1.38.2017.ŻR) - link do BIP

03.08.2021 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.206.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej oraz rozpatrzenia wniosku - link do BIP

03.08.2021 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2021 nr 0050.178.2021 w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej oraz rozpatrzenia wniosków - link do BIP

14. 07.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożone do publicznego wglądu (GAU.6721.1.37.2017.ŻR) - link do BIP

13.07.2021 r. Zarządzenie nr 0050.195.2021 Burmistrza Miasta Trzebin z dnia 30.06.2021 r. w sprawie akceptacji zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem oraz rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 10 marca do 8 kwietnia 2021 r. - link do BIP

06.07.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem - link do BIP

30.06.2021 r. Zarządzenie nr 0050.170.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.06.2021r. w sprawie: odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej.

23.06.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i Trzebińskiej w Bolęcinie do wyłożenia do publicznego wglądu (GAU.6721.4.19.2019.ŻR) - link do BIP

15.06.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie - link do BIP

28.04.2021 r. Zarządzenie nr 0050.111.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego, po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - link do BIP

12.04.2021 r. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 22 marca 2021 roku nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem (GAU.6721.1.32.2021) - link do BIP

12.04.2021 r. Zarządzenie nr 0050.85.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19 marca 2021r. w sprawie akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie, po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - link do BIP

09.03.2021 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem wyłożony do publicznego wglądu.

25.03.2021 r. Zarządzenia nr 0050.74.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: akceptacji rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego.

16.03.2021 r. Zarządzenie nr 0050.62.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.02.2021r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem.

02.03.2021 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem.

07.01.2021 r. Zarządzenie nr 0050.445.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.12.2020r. W sprawie akceptacji rozwiązań zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej.

04.01.2021 r. Dokumentacja czynności poprzedzających podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej - pdf.

04.01.2021 r. Zarządzenie nr 0050.303.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini - link do BIP

Zarządzenie nr 0050.304.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10 września 2020r. w sprawie: wystąpienia do Rady Miasta o podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulicą Słowackiego - link do BIP

 

Dokumentacja związana z projektami planów:

Rok 2020:

08.12.2020 r. Zarządzenie Nr 0050.393.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie akceptacji rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w Bolęcinie wraz z załącznikiem nr 1 - link prowadzi do BIP

26.10.2020 r.

18.05.2020 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego.

13.12.2019 r. Zarządzenie Nr 0050.386.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.11.2019 r. w sprawie: akceptacji rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Salwator w Trzebini oraz rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu.

07.01.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

Rok 2019:

Rok 2018: