a) Sprawozdanie z I etapu poszerzenia udziału społeczeństwa w pracach nad studium b) Załaczniki 1-9 do sprawozdania z I etapu poszerzenia udziału...
  Poniżej przedstawiamy Wstępną koncepcję rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego gminy Trzebinia wraz z proponowanymi wariantami...
Uchwała XXVIII/357/VII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Energetyków w Trzebini Załacznik nr 1...
Konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z...
 Spis treści   Część I pkt. 1 - 4:       Analiza materiałów wejściowych - tekst część I, część...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie oraz prognozy oddziaływania na...
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia - Uchwała Nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta...
Uchwała nr XIII/160/VII/2015 z 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum...
Uchwała LV/598/VI/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini, w...
Uchwała Rady Miasta Trzebini z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie...
UCHWAŁA NR XXVIII/313/VI/2012 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części...
Uchwała z 30.11.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini Uchwała z...