Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu części działki nr 53/9 w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej...
Uchwała nr XXXIV/422/III/2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działek nr 188/50,...
Uchwała nr XXXIV/421/III/2001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działek nr 18818,...
Uchwała nr XLIII/510/III/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki nr 4/3 w...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu Górka w Trzebini - uchwała XLIX/571/III/2002 (.pdf) Załącznik...
Uchwała nr XLIX/574/III/2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla terenu działek nr 663/7,...
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini Załącznik - mapka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru pomiędzy ulicami Tysiąclecia i Smółki w Trzebini - uchwała...
Uchwała nr XXXIV/360/VI/2013 Rady Miasta Trzebini - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na terenie sołectwa Dulowa -...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla dla obszaru położonego w rejonie ulicy Tuwima w Trzebini - uchwała...
Uchwała nr XLIII/628/IV/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie...
Uchwała nr XLIII/629/IV/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru po południowej stronie...