Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru działki 795/31 w Trzebini Załącznik nr 1 - mapka Załącznik nr 2...
Uchwała nr L/711/IV/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej -...
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościuszki w...
Uchwała Nr XLIII/456/V/2010 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dulowa, dotyczącej obszaru przyłączonego z dniem 1...
z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 18 listopada 2008 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania...
Uchwała nr XXV/263/V/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy cmentarza w Dulowej, położonego na terenie...
Uchwała nr XXV/262/V/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa - obszar nr...
Szanowni Państwo, zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania...