Od soboty 7 listopada wykłady Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci przeniesiono do internetu. Wtedy też miała miejsce projekcja wykładu przygotowanego i przedstawionego przez dr Monikę Koperską ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki pt. ”Wyciąganie wraków z dna morza i szpiegowanie wynalazców z przeszłości - czyli co naukowiec robi w muzeum”.

Zajęcia studentów MUdD online
Podczas wykładu studenci dowiedzieli się, jacy specjaliści muszą pracować nad tym, aby muzeum wyglądało tak jak wygląda i zawsze kojarzyło się z ciekawym miejscem. Naukowcy z różnych dziedzin nauki i konserwatorzy sztuki muszą czasem wykonywać bardzo nietypowe prace,np. szukać wraków na dnie morza, a potem wyciągnąć je tak, żeby nic nie uległo zniszczeniu. Czasem wymaga się od nich, aby przyspieszyli lub spowolnili procesy fizyko-chemiczne w otoczeniu danego obiektu. Bywa też, że szpiegują wynalazców z przeszłości. Dr Monika Koperska barwnie opowiadała studentom o tych i innych historiach dotyczących pracy w muzeum. Pokazała też jak wykonać domowy kolorymetr. Po wykładzie miała miejsce ciekawa dyskusja, gdzie studenci pytali o skład chemiczny obecnego papieru, a także o to dlaczego drewno w zatopionym statku nie spróchniało

W okresie od 1 października do 22 grudnia 2020 r. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci realizuje zadanie publiczne "Przygoda z Nauką". Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Trzebinia.

(MUdD)