W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów mieszkańców naszego województwa. Projekty mozna zgłaszać od 7 maja do 6 czerwca 2018 r.

BO 2018 baner

Tak samo jak w ubiegłym roku mieszkańcy województwa, którzy ukończyli 16 rok życia mogą zgłosić dwa typy zadań – małe i/lub duże. Zadanie małe musi dotyczyć danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieść się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Do dużych natomiast zaliczone zostaną projekty zaplanowane dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, których wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys.

Aby zgłosić zadanie małe wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia, zadanie duże wymaga aprobaty i podpisu 60-ciu Małopolan. Ważne, by nie przegapić terminu i do 6 czerwca złożyć gotowy projekt.

 

Najpóźniej 31 sierpnia poznamy pełną listę zweryfikowanych zadań, na które od 10 września do 5 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy  regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznamy natomiast ostatniego dnia listopada.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

 

Informacja przesłana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego