Nazwa organizacji: Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej i Świetlica Terapeutyczna

Data powstania organizacji:
Fundacja im. Brata Alberta powstała w 1987 r.
Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął działalność w 1999 r.
Świetlica Terapeutyczna działa od 2001 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Luzara 1
Kontakt: tel/fax 32 612 13 75 lub 501 899 927
E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l
Strona: www.wtztrzebinia.pl
Władze: Katarzyna Szarzyńska – kierownik WZT i Świetlicy Terapeutycznej
Barbara Kipek – zastępca kierownika WZT

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej oraz innych, form rehabilitacji i terapii zawodowej
 • Organizowanie i prowadzenie placówek przedszkolnych, szkolno - wychowawczych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych zajęć pozaszkolnych oraz domów pobytu dziennego i wakacyjnego.
 • Organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do akceptacji osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej  18 roku życia. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.
 • Świetlica Terapeutyczna prowadzi zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z różnorodną niepełnosprawnością, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności, w wieku od 7 roku życia. Zajęcia dobywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00. Organizujemy kiermasze, kwesty i zbiórki publiczne, z których dochód przeznaczamy na działalność obu placówek.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

 • Zorganizowanie szczepień p/SARS Covid-19  dla pracowników, podopiecznych i ich rodziców i opiekunów – maj 2021.
 • Organizowanie rokrocznie od 2003 r. Ogólnopolskiego Pikniku Muzycznego dla Osób Niepełnosprawnych. W latach 2020-2021 zorganizowanie Pikniku w ograniczonym wymiarze, jedynie dla podopiecznych WZT i ŚT, z powodu ograniczeń epidemicznych.
 • Realizowanie zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Trzebinia w ramach małej dotacji pod tytułem „Akademia życia”.
 • Prowadzenie zespołu instrumentalnego – orkiestry „Albert Band",
 • Organizowanie działalności  8 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Zośka” i aktywny udział w życiu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Trzebini, udział naszych niepełnosprawnych harcerzy w rajdach i obozach harcerskich.
 • Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
 • Podejmowanie działań o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego; kiermasze spotkania integracyjne, akcje „Uwolnij 1%” i inne.
 • Współorganizowanie dwa razy w roku, we współpracy z Krakowskim Bankiem Żywności Świątecznych Zbiórek Żywności w lokalnych sklepach dyskontowych i supermarketach, z których zebrane produkty przekazywane są na potrzeby naszych placówek.
 • profil FB

Inne ważne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Osoby z niepełnosprawnością zainteresowane korzystaniem z zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Świetlicy Terapeutycznej mogą zgłaszać się bezpośrednio do naszych placówek.

Można wesprzeć naszą działalność przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji im. Brata Alberta KRS 0000028246 z dopiskiem Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini.

Można wesprzeć naszą działalność darowizną finansową, przekazując wpłaty na rachunek bankowy: PEKAO SA O/Trzebinia 68 1240 4269 1111 0010 1836 7169

Data aktualizacji danych: 27.09.2021 r.