Nazwa organizacji: Parafialny Zespół „Caritas" przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini

Adres siedziby:  32-540 Trzebinia,  ul. Luzara 1
Władze: ks. Roman Stechura - wikariusz

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Pomoc w formie paczek z żywnością oraz produktami chemicznymi dla rodzin potrzebujących (ok.60).
Współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w organizacji i przeprowadzeniu następujących akcji:

  • Wigilijne dzieło pomocy dzieciom
  • Wielkanocne dzieło Caritas
  • Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • Przeprowadzenie z pozytywnym skutkiem w/w akcji przez młodzież działającą przy parafii pod kierunkiem księdza Opiekuna.
  • Duże zaangażowanie parafian w/w akcje zarówno przez dar materialny na przygotowanie paczek jak i wsparcie finansowe.
  • Pomoc w formie paczek dla 3 rodzin przez cały rok.
  • Pomoc w pozyskaniu kart Moja Biedronka z doładowaniem 100 zł na miesiąc dla 9 rodzin.
  • Finansowanie obiadów z dowozem do domu dla 2 osób w pierwszym etapie pandemii koronawirusa przez 3 miesiące.
  • Jednorazowa pomoc w formie paczek dla 20 rodzin w związku z pandemią.
Data aktualizacji danych: 16.11.2020 r.