Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Trzebini i regionu

Data powstania organizacji: 18.07.2013 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Rynek 18.

Władze: Ewa Jędrysik - prezes

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • promocja zdrowia i upowszechnianie kultury fizycznej
  • działalność charytatywna
  • współorganizacja z innymi organizacjami

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Realizacja zadania publicznego pn. „Herbatka u Zieleniewskich” - projekt realizowaniu przy wsparciu finansowym Powiatu Chrzanowskiego

Realizacja zadania publicznego pn. „Piknik Kawaleryjski w Dworze Zieleniewskich” -projekt realizowaniu przy wsparciu finansowym Powiatu Chrzanowskiego

 

Data aktualizacji danych: 03.10.2018 r.

 

 

 

rozwoju trzebini