Przy ul. Ostra Góra w Psarach powstał wreszcie kolejny odcinek utwardzonego pobocza dla pieszych. Bezpieczniej będzie także przy ul. Słowackiego w Trzebini, gdzie planowana jest przebudowa chodników. I choć obie te drogi należą do powiatu, gmina pokrywa połowę kosztów realizacji zadań.

Utwardzone pobocze przy ul. Ostra Góra

Utwardzone pobocze przy ul. Ostra Góra w Psarach

Trzebinia od lat przekazuje Powiatowi Chrzanowskiemu pieniądze na inwestycje i remonty na drogach powiatowych, przecinających gminę.

- Odkąd objąłem urząd burmistrza jestem otwarty na współpracę z powiatem i przy każdej okazji deklaruję wsparcie finansowe dla zadań realizowanych na drogach powiatowych w Trzebini. To na mój wniosek realizujemy kolejne przedsięwzięcia, poprawiające bezpieczeństwo pieszych, a także rowerzystów – podkreśla Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

Tym razem Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie zwrócił się z prośbą o pomoc finansową na remont pobocza przy ul. Ostra Góra w Psarach, a także przebudowę części chodników przy ul. Słowackiego w Trzebini. Burmistrz nie odmówił wsparcia. Również Rada Miasta Trzebini jest na tak. Na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę na przekazanie z budżetu gminy 34 450 zł na remont pobocza przy ul. Ostra Góra, a konkretnie kontynuację budowy utwardzonego pobocza dla pieszych aż do skrzyżowania z ul. Źródlaną.

Rada dała również zgodę na dofinansowanie przebudowy części chodników przy ul. Słowackiego w mieście. Zadanie szacowane jest na 180 tys. zł. Gmina pokryje połowę kosztów. Jak informuje burmistrz Okoczuk istniejący chodnik zostanie wyremontowany. Po drugiej stronie jezdni powstanie ciąg rowerowy.

Ul. Słowackiego w Trzebini

 Przy ul. Słowackiego w Trzebini powstanie ciąg rowerowy