grafika
Gmina Trzebinia pozyskała dofinansowanie do realizacji zadania polegającego na spakowaniu i transporcie odpadów azbestowo-cementowych od...

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk niegroźnego dla ludzi, ale szkodliwego dla gospodarki afrykańskiego pomoru świń (ASF),...

warsztaty
Jak nasze codzienne wybory przyczyniają się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla oraz jak zmienić własną postawę i zachowania, aby kierować się...

grafika
Rusza II edycja GOZ Biznes – Lider Małopolski. W tym roku do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, ale i uczniów z...

grafika
Ruszył nabór w Otwartym Konkursie Ofert EkoMałopolska. Na realizację zadań przeznaczono 550 tys. złotych.

gratulacje
Trzebinia znalazła się w gronie najbardziej aktywnych gmin w Polsce w zakresie dbałości o klimat, ochronę środowiska i wartości ekologiczne....

potok Ropa
W czwartek w potoku Ropa znów płynęła biała, śmierdząca ciecz. Urząd Miasta w Trzebini od razu powiadomił o tym Wojewódzki Inspektor Ochrony...
logo
Przypominamy o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej...