Gmina Trzebinia realizuje projekt „Odkrywam Małopolskę” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w ramach programu wsparcia...
  Wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3 może być udzielone: - w...
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany między innymi do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i...
Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant...
Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant...
Program nauki zdalnej
ZDALNA SZKOŁA+ w Gminie Trzebinia W ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach...
Stopniowe wznowienie pracy szkół
Od 18 maja 2020 r. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.

ZDALNA SZKOŁA w Gminie Trzebinia W ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie...