Na terenie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 na Osiedlu Widokowym w Trzebini można już korzystać z boiska sportowego  z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową powstałego na zlecenie Gminy Trzebinia.

boisko os widokowe9.20183

Gmina Trzebinia w styczniu 2018 r. przystąpiła do projektu Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolskie boiska”, który zakładał remont przyszkolnych boisk sportowych polegających na wymianie nawierzchni urazogennych na nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe i zawnioskowała o remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 na Osiedlu Widokowym w Trzebini.

boisko os widokowe9.20181

Remont asfaltowego boiska do piłki ręcznej polegał na jego powiększeniu do wymiarów 40 x 20m i wykonaniu bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o łącznej grubości 4,5 cm z wpisanym boiskiem do koszykówki i siatkówki. Ponadto zadanie obejmowało montaż nowych urządzeń sportowych tj. bramki, kosze, siatki wraz z piłkochwytami oraz ogrodzeniem.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Gmina Trzebinia podpisała z wykonawcą zadania - Zakładem Remontowo-Budowlanym „REMBUD” Władysław Leśko Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji niniejszego zadania, dzięki czemu nowe boisko stało się dostępne dla wszystkich zainteresowanych.


Całkowita wartość zadania wyniosła 387 450,00 zł, Województwo Małopolskie przyznało Gminie Trzebinia dotację w wysokości ponad 165 tysięcy złotych w ramach programu pn. „Małopolskie Boiska”, wkład własny Gminy 221 715,00 zł. boisko os widokowe9.20182