Przedmiot projektu:

Na terenie zmodernizowanej Strefy Rekreacji Dziecięcej powstały: plac zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz ogródek wypoczynkowy w zachodniej części placu, na którym zamontowano elementy małej architektury.


W ramach przedmiotowego zadania wykonano: remont ogrodzenia zewnętrznego placu, boisko do piłki siatkowej z dwustronnymi łapaczami piłek, ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, plantowanie terenu, nawożenie ziemi w celu wyrównania podłoża i wykonania trawników dywanowych, podbudowę bezpieczną pod urządzenia, demontaż zniszczonych urządzeń sportowo-rekreacyjnych służących dzieciom do zabawy, ich modernizację i ponowne zamontowanie, montaż nowych urządzeń zabawowych w ilości 4 szt., montaż elementów małej architektury, uporządkowanie terenu i uzupełnienie trawy oraz cięcie pielęgnacyjne drzew.

 

Okres realizacji projektu:
Projekt pn. „Modernizacja Strefy Rekreacji Dziecięcej na Os. Energetyków w Trzebini” został zrealizowany w 2013 r.

 

Instytucja dofinansująca:
Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2013,
oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów


Wartość projektu:
51 660,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości:
25 000,00 zł.

 

Beneficjent:
Gmina Trzebinia

 

Cel projektu:
Udostępnienie mieszkańcom Gminy Trzebinia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej służącej rozwojowi sprawności ruchowej, poprzez modernizację Strefy Rekreacji Dziecięcej na os. Energetyków w Trzebini.

 

loga mloszowa11

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów


Opracowanie: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Realizacja: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi