Znak graficzny Funduszu Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
„Budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini”

Opis inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini. W ramach obiektu przewidziano część przeznaczoną na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. W budynku przewiduje się także pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność centrum zarządzania kryzysowego oraz centrali monitoringu miejskiego oraz zadaszonego miejsca postojowego (wiata dostawiona do budynku).

Zakres prac:

  • przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
  • budowa budynku
  • instalacje (elektryczna, sanitarna, wentylacja)
  • zagospodarowanie i budowa obiektów pomocniczych (wiata śmietnikowa, maszt flagowy, stojaki rowerowe)
  • wyposażenie
  • dokumentacja powykonawcza
  • wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Kubatura:  625 m3
Powierzchnia zabudowy: 316,6 m2
Powierzchnia całkowita: 585,7 m2
Powierzchnia użytkowa: 134,8 m2
Powierzchnia netto: 265,4 m2
Wysokość: 7,34 m
Długość: 34,34 m
Szerokość: 9,15 m
Liczba kondygnacji: 1 (2 – poddasze nieużytkowe)

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Umowa nr BR.RIR.272.126.2023 została zawarta w dniu 09.11.2023 r. z terminem wykonania do dnia 12.03.2024 r. na kwotę 4 397 250,00

Wykonawca:  IDEABUD Sp. z o.o. z siedzibą: 32-540 Trzebinia, ul. Gen. Sikorskiego 71, 
Paweł Deszcz – Prezes Zarządu

Front robót został przekazany protokołem w dniu 09.11.2023 r.

Całkowita wartość zadania 4 549 961,35

(obejmująca koszt dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzory)

Dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa  2 000 000,00 zł

Wkład własny Gmina Trzebinia – 2 549 961,35 zł

trzebinia nowa remiza 2024 tablica