A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Sprawę załatwia: USC Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Naczelnik: Kierownik: Mirosława Cichoń
Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 3 i 4
Telefon: Dowody osobiste 32 71 110 03, ewidencja ludności 32 61 213 23, 32 711 10 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,

Trzebinia, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4,

nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 104 lub bezpośredni 6121 323, 711 10 04

Wymagane dokumenty:

- Podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności zamieszkania. Należy podać przynajmniej 2 świadków potwierdzających stan faktyczny

- Poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca stałego pobytu, lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

- Uzupełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego” lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi:
- za wydanie decyzji 10 zł
- za pełnomocnictwo 17 zł

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie o/Trzebinia
nr rachunku 49 84440008 0030 0375 7018 0001

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Piłsudskiego 14,  na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych przeprowadza postępowanie wyjaśniające polegające m.in. na kontroli meldunkowej, przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, oraz ustaleniach dokonanych przez policję.


Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do jednego miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1475)

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2012r., poz.1282. z późn. zm).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Burmistrza Miasta Trzebini) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Druki są dostępne wReferat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 4.