Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

 

Informacje o ewentualnym naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Trzebini znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia