Konferencja CHIG z udziałem Jarosława Okoczuka, burmistrza Miasta Trzebini
„Wspólnie o funduszach europejskich” to tytuł konferencji, organizowanej przez Chrzanowską Izbę Gospodarczą, do udziału w której zaproszono...
O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok...

"Prawo do przedsiębiorczości” - konferencja w Krakowie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rusza z drugą edycją cyklu konferencji dla...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 należy składać tylko w formie...

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Ewerro Sp. z o.o. organizuje ogólnopolską akcję proekologiczną #SegregujeMy, której adresatami są...

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że po 30 kwietnia 2019r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...

VI edycjia Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości” w którym przyznawane będą certyfikaty i wyróżnienia dla...

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.