Konkursy
Informacje o konkursach są zamieszczane na bieżąco po ich ogłoszeniu.   2019 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie...
Dwór Zieleniewskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a ORLEN POŁUDNIE S.A. - Zakładowa Straż Pożarna, ul. Fabryczna 22, Trzebinia Aqua Planet -...
Całodobowa opieka lekarska
Całodobowy dyżur personelu lekarsko-pielęgniarskiego świadczy: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, telefon: 32 624 74...
Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Trzebini
W 2007 r. po zlikwidowaniu hospicjum im. Św. Józefa w Chrzanowie na terenie gminy Trzebinia powstała wypożyczalnia sprzętu medyczno -...
Analizując dane GUS-owskie łatwo zauważyć, że największe problemy zdrowotne dotyczą takich chorób jak: choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba...
      Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju....
Programy - ochrona zdrowia
Trzymaj Pion - program przeznaczony dla dzieci z wadami postawy   Wady postawy w wieku dziecięcym mogą skutkować przykrymi...