Informacje o konkursach są zamieszczane na bieżąco po ich ogłoszeniu.   2018   (11.04.2018 r.) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu...
Rozmieszczenie defibrylatorów na terenie Gminy Trzebinia:   Dwór Zieleniewskich, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a; ORLEN POŁUDNIE...
Całodobowy dyżur personelu lekarsko-pielęgniarskiego stacjonarnie z możliwością wizyt domowych w zakresie podstawowej opieki medycznej od...
W 2007 r. po zlikwidowaniu hospicjum im. Św. Józefa w Chrzanowie na terenie gminy Trzebinia powstała wypożyczalnia sprzętu medyczno -...
Analiza problemu   Analizując dane GUS-owskie łatwo zauważyć, że największe problemy zdrowotne dotyczą takich chorób jak: choroba...
      Problemy alkoholowe mają szczególne znaczenie wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju....
Trzymaj Pion - program przeznaczony dla dzieci z wadami postawy   Analiza problemu Szybkie tempo życia i postęp techniczny wpływa w...