KartaDużejRodziny

 

 

Programy pomocy rodzinom wielodzietnym

 

 

 

frse comenius zd

Wspomaganie wsi logotyp Lgota - projekt pt: „Pokaż, co masz na strychu – wystawa staroci” finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Pożyteczne wakacje 2013.

 

 

Projekt Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia

 

 

Projekt Zielona Perła Małopolski

 

 

 

Orlik 2012Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini.

 


 

 

 

 

 

Przebudowa drogiRozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 (ul. Kościuszki) z ul. Pułaskiego i Nowoprojektowaną w Trzebini wraz z przebudową układu komunikacyjnego ETAP II obejmujący: kontynuację zadania nr 1 pn: Projekt ul. Nowoprojektowanej od skrzyżowania ul. Kościuszki do ul. Dworcowej (droga 4 KL) stanowiący etap II w zakresie budowy drogi od skrzyżowania drogi 4KL z drogą 2KD i 3KD do skrzyżowania z ul. 3 KL, 1 KL wraz z rondem w ul. Dworcowej.

 

Orlik 2012Budowa boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012 z infrastrukturą techniczną, przyłączem kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem energii elektrycznej i oswietleniem przy Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini.

 

 

 

Rozbudowa drogiRozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 (ul. Kościuszki) z ul. Pułaskiego i Nowoprojektowaną w Trzebini wraz z przebudową układu komunikacyjnego - ETAP I obejmujący: Zadanie 2 - Projekt ulicy od wlotu ul. Nowoprojektowanej do połączenia z ul. Kościuszki (rejon Biedronki, droga 6 KL) oraz część zadania 1 - Projekt ul. Nowoprojektowanej od skrzyżowania ul. Kościuszki do ul. Dworcowej (droga 4 KL) obejmującego zakresem nowoprojektowany odcinek drogi od początku zadania 1 poprzez „mini rondo" na skrzyżowaniu ulic 4KL, 5KL, 6KL i odcinek drogi 4KL łącznie ze skrzyżowaniem ulic 2KD i 3KD.

 

 

dk sokol min   Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Sokół" w Trzebini