Urząd Miasta w Trzebini informuje, iż ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i środkach komunikowania się, wchodzącą w życie od dnia...
Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Zachęcamy mieszkańców, aby wybierali zadania, które mają...
Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postepowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie ORLEN Południe...
INFORMACJA Urząd Miasta w Trzebini informuje, że od dnia 18 września 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został przeniesiony do budynku Rynek...

Rewiry Dzielnicowych Ochotnicze Straże Pożarne Informacje na temat środków bezpieczeństwa Dokumenty - zastrzeganie dokumentów, ochrona...
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie Działalność gospodarcza Ogłoszenia o projektach i szkoleniach
1. OSP Dulowa 2. OSP Młoszowa 3. OSP Płoki 4. OSP Lgota 5. OSP Psary 6. OSP Trzebinia 7. OSP Myślachowice 8. OSP Bolęcin 9. OSP...
Komisariat Policji w Trzebini32-540 Trzebinia ul. Krakowska 12,tel. fax. - 32 6121 384, 32 6115 300   Kierownik Rewiru Dzielnicowych tel. 32...