Szkoła - zdjęcie poglądowe
Od września nauka w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Trzebinia, odbywać się będzie w systemie tradycyjnym, zgodnie z wytycznymi...
Burmistrz gratuluje nowo wybranym dyrektorom
Od września Szkołą Podstawową nr 3 w Trzebini pokieruje Robert Moskal, a Szkołą Podstawową w Lgocie – Katarzyna Warzocha. Burmistrz Trzebini...

Burmistrz Miasta Trzebini ogłosił konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini. Zgłoszenia kandydatów...

Uczeń - zdjęcie podlądowe
1 września uczniowie, zgodnie z zapowiedziami rządu, mają rozpocząć naukę w budynkach szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym...

Laptop - zdjęcie poglądowe
37 komputerów trzebiński samorząd przekazał do szkół. Będą z nich korzystać uczniowie z rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudniejszej...

Infografika
Zespół Mobilnego Projektu Edukacyjnego „Naukowiej” nagrywa edukacyjne filmy dla dzieci i młodzieży, które mogą zainteresować również...

Pieniądze
30 czerwca 2020r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie czy działalności...

Burmistrz przekazuje laptopy
W ramach realizacji programu #KomputerDlaUcznia gmina Trzebinia pozyskała aż 80 laptopów z Fundacji Impact z Warszawy. W piątek podarowano je...