Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Trzebinia

 

Szkoły Podstawowe prowadzone przez inne podmioty

 

Szkoły średnie