Całkowita wartość projektu:  615 787,20 zł   Celem projektu jest  zagospodarowanie placu przy SP nr 3 poprzez budowę...
Gmina Trzebinia otrzymała od Województwa Małopolskiego pomoc finansową w kwocie 10 000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy...

„Budowa tężni solankowej przy Zalewie Chechło w Trzebini”  Całkowita wartość zadania: 136 708,35 zł Dofinansowanie z budżetu...
Loga do projektu
„Remont pomieszczenia w budynku remizy OSP Bolęcin”  Całkowita wartość zadania: 42 927,00 zł Dofinansowanie z budżetu województwa...
Logo Małopolski
Całkowita wartość projektu: 177 102,41 złDofinansowanie: 57 350,00 zł Inwestycja realizowana w 2021 r. przy wsparciu finansowym województwa...
Logo projektu Kapliczki Małopolski
„Renowacja kapliczki niszowej o charakterze ludowym z 1923 r. zlokalizowanej przy ul. Płockiej na Osiedlu Gaj Zacisze w Trzebini”  Całkowita...