Małopolskie świetlice 2023
„Akademia Mini Mini - stworzenie w WDK w Karniowicach nowoczesnego miejsca dla dzieci od 6 miesiąca życia do wieku wczesno-przedszkolnego celem...
Loga do projektu
„Remont pomieszczenia sanitariatów w Remizie OSP w Myślachowicach”  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiegona...
Loga do projektu
„Modernizacja Miejskiego Stadionu Sportowego w Trzebini”  Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego Całkowita wartość...
Loga do projektu
„Remont pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego faszyzmu, wzniesionego w latach 60 XX w. przy ul. Rafineryjnej w Trzebini”  Remont...
Całkowita wartość projektu:  615 787,20 zł   Celem projektu jest  zagospodarowanie placu przy SP nr 3 poprzez budowę...
Gmina Trzebinia otrzymała od Województwa Małopolskiego pomoc finansową w kwocie 10 000 zł na realizację zadania z zakresu pomocy...

„Budowa tężni solankowej przy Zalewie Chechło w Trzebini”  Całkowita wartość zadania: 136 708,35 zł Dofinansowanie z budżetu...
Loga do projektu
„Remont pomieszczenia w budynku remizy OSP Bolęcin”  Całkowita wartość zadania: 42 927,00 zł Dofinansowanie z budżetu województwa...