A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Położenie działki na terenie aglomeracji

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-039
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 12.05.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 26 nr telefonu (32) 711 10 29,
Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Szreder

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA do 30 dni, zwykle do 14 dni.

Podstawa prawna:
  1. Uchwała nr VI/58/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/600/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebinia.
  1. Uchwała nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/367/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chrzanów
Tryb odwoławczy:

Brak