Struktura Urzędu, adresy i telefony
Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebiniatel. 32 6121 227, fax: 32 6121 147 Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w...
Nabór pracowników
Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze   Informacje o ewentualnym naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie...
Certyfikat ISO 9001:2000
W lutym 2004 roku Burmistrz Miasta zadecydował o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością wg...
Certyfikat Gmina Fair Play
W styczniu 2005 roku Krajowa Izba Gospodarcza wraz z regionalnymi instytucjami okołobiznesowymi, przy poparciu Ministerstwa Gospodarki i Pracy...