26 lutego 2018 r. w Krakowie przyznano nagrody w konkursie Samorząd Równych Szans 2017, wspierającym ciekawe inicjatywy skierowane dla osób niepełnosprawnych. Miło nam Państwa poinformować, że Trzebinia otrzymała wyróżnienie w kategorii „Gmina”. Dodatkowo ta inicjatywa została dostrzeżona przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę i otrzymała regionalne wyróżnienie.

 

Zdjęcie przedstawia dyplom i wyróżnienie przyznane Trzebini w konkursie Samorząd Równych Szans 2017

 

Wyróżnienia dotyczyły wspólnego projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z gminy Trzebinia, zrealizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna: „Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini”. Projekt miał na celu stworzenie systemu lokalnego wsparcia osób niepełnosprawnych, który pozwoliłby na zwiększenie ich aktywności, co w istotny sposób poprawiłoby komfort ich funkcjonowania.

 

Wypozyczalnia sprzetu medycznego w Trzebini

 

Często zdarzającą się sytuacją była nagła potrzeba dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego wynikająca z poszkodowania w wypadku. Innym przykładem była sytuacja, w której osobom niepełnosprawnym lub doświadczonym chroniczną chorobą, szczególnie trudno było zebrać środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Pogarszał się wtedy komfort ich życia, a ograniczone kontakty ze środowiskiem skutkowały lękiem, wycofaniem, brakiem umiejętności prawidłowego zachowania się w konfrontacji z otoczeniem. W takich przypadkach, związanych z przejściowym brakiem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, pomaga trzebińska Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego.

 

Współpraca partnerska między gminą Trzebinia i Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna została sformalizowana 10 stycznia 2011 roku przez zawarcie porozumienia. Na jego mocy stowarzyszenie opiekuje się sprzętem, dokonuje jego napraw i konserwacji, a wkładem gminy Trzebinia jest udostępnienie lokalu magazynowego do przechowywania sprzętu w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini oraz obsługa dokumentacji związanej z wypożyczeniem sprzętu. Zainteresowane osoby mogą wypożyczyć potrzebne rzeczy za symboliczną opłatą, która przeznaczana jest wyłącznie na naprawę i konserwację sprzętu.

 

Efektem projektu jest wymierna pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym w postaci poprawy ich życia codziennego. Rocznie beneficjentami usług wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-medycznego jest od 50 do 70 osób. Projekt spełnił zakładane założenia i na stałe wkomponował się w lokalny system pomocy osobom niepełnosprawnym. Otrzymane wyróżnienia bardzo nas cieszą i stanowią wyraz docenienia zasadności wspólnie podjętych działań na rzecz tej grupy osób.

 

Zdjęcia z archiwum Urzędu Miasta w Trzebini