Mieszkańcy Chrzanowa, Trzebini, Libiąża, którzy zapiszą się do Internetowego Biura Obsługi Klienta zapłacą mniejszą opłatę abonamentową. Od połowy czerwca br. ceny za wodę i ścieki nieznacznie się zmienią.

RPWiK logo

Korzyści z zapisania się do IBOK-a chrzanowskich wodociągów jest naprawdę wiele: możliwość otrzymywania elektronicznej faktury czy podawania przez internet odczytu wodomierza.

 

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oczyszczaniu ścieków, które przenoszą kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf z samorządów na centralnego regulatora Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Choć przedsiębiorstwa czekają jeszcze na oficjalne przyjęcie taryf przez Wody Polskie już teraz wiadomo, że plany przedstawione przez chrzanowskie wodociągi zyskały aprobatę. Co warto podkreślić – wszystkie wyliczenia przygotowane w nowych taryfach przez RPWiK uwzględniają opcję klientów, którzy będą korzystać z Internetowego Biura Obsługi (IBOK) oraz takich, którzy się na to nie zdecydują. Szacunki wyraźnie wskazują, że korzystanie z IBOK-a oznacza niższą opłatę abonamentową a tym samym kwotę na fakturze.

 

Jeśli ktoś zdecyduje się na korzystanie z usług IBOK, to zapłaci ok. 50 proc. mniejszą opłatę abonamentową. Cena za wodę i  ścieki pozostanie natomiast bez zmian – mówi Tadeusz Arkit, prezes zarządu RPWiK w Chrzanowie.

Dlaczego korzystający z IBOK-a będą mieli taniej? M.in. dlatego, że dla RPWiK wiąże się to z obniżeniem kosztów wysyłki papierowych faktur czy kosztu pracy ludzi, którzy muszą udawać się na odczyty wodomierzy.

Przedstawiciele chrzanowskich wodociągów zapewniają, że służą pomocą wszystkim, którzy chcą założyć konto w IBOK-u ale nie potrafią tego zrobić albo mają jakieś wątpliwości.
Każdy kto zjawi się w naszej siedzibie bądź zadzwoni z pewnością otrzyma pomoc, zarówno przy założeniu konta jak i otrzyma odpowiedzi na wszystkie swoje pytania – zapewnia Tadeusz Arkit.

 

Więcej informacji na stronie RPWiK

Informacja nadesłana przez RPWiK