Jarosław Okoczuk, burmistrz Miasta Trzebini, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, starających się o przydział mieszkania komunalnego. Proponuje program, w ramach którego będą mogli otrzymać lokal w zamian za jego remont.

remont

Gmina dysponuje na ten moment 17 mieszkaniami, które można by wynająć w zamian na remont.

- Już w poprzedniej kadencji, gdy byłem zastępcą burmistrza, zgłaszały się do mnie osoby, zainteresowane wynajęciem niewyremontowanego mieszkania gminnego. Teraz będą miały taką możliwość. Dostaną lokal, o ile sami go wyremontują. To dobre rozwiązanie, praktykowane w wielu gminach w Polsce – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

„Mieszkanie za remont” to przede wszystkim szansa na szybsze pozyskanie lokalu mieszkalnego na wynajem. Dziś trzeba czekać. Bywa, że nawet kilka lat. Obecnie kolejka oczekujących liczy 16 rodzin. Kolejnych 8 czeka na mieszkanie na zamianę.

- Na ten moment dysponujemy 17 mieszkaniami komunalnymi o zróżnicowanym metrażu, które można by wynająć w zamian za remont. Przyszli najemcy otrzymają od nas wykaz niezbędnych prac remontowych wraz z kosztorysem. Na wykonanie wszystkich robót będą mieli 4 miesiące. W uzasadnionych przypadkach na ich wniosek ten czas zostanie wydłużony do 6 miesięcy – Jarosław Okoczuk tłumaczy zasady programu.

Po zakończeniu remontu spisywana będzie umowa najmu.

- Niestety zdarza się, że osoby, otrzymujące od nas wyremontowane mieszkanie, nie szanują go i niszczą. Gdy sami wyłożą pieniądze na remont, na pewno bardziej będą o nie dbali – uważa burmistrz Trzebini.

O „Mieszkanie za remont” będą mogły się ubiegać osoby, spełniające trzy kryteria:

- znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego

- ich dochód na członka w rodzinie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza 220 proc. najniżej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym – 150 proc. najniższej emerytury

- złożą oświadczenie o posiadaniu pieniędzy, niezbędnych do wykonania remontu lokalu mieszkalnego w zakresie wskazanym w umowie zawartej z wynajmującym.


Na ostatniej sesji Rada Miasta Trzebini poparła projekt uchwały, wprowadzającej program „Mieszkanie za remont”.