Jeszcze w tym roku na ul. Piaski w Myślachowicach drogowcy położą nową nawierzchnię. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ogłosił przetarg na realizację zadania. Połowę kosztów przebudowy liczącego około 370 metrów odcinka drogi powiatowej pokryje Gmina Trzebinia.

ul. Piaski w Myślachowicach
Nowa nawierzchnia pojawi się na liczącym około 370 metrów odcinku ul. Piaski od granicy z lasem w kierunku ul. Waryńskiego

Stan ul. Piaski, a także łączącej się z nią ul. Waryńskiego w Myślachowicach, jest zły. Mieszkańcy od lat wnioskują o nową nawierzchnię. Przymiarki do przebudowy drogi powiat robił już wcześniej. Ostatecznie uzgodniono jednak, że zanim drogowcy wezmą się za prace, w pierwszej kolejności Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. wymienią sieć wodociągową.

I etap przebudowy sieci wodociągowej w Myślachowicach, obejmujący właśnie ul. Piaski, niedawno się zakończył. Czas na asfalt. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ogłosił już przetarg na przebudowę odcinka ul. Piaski. Termin składania ofert mija 2 września. Na wykonanie zadania zwycięska firma będzie miała 70 dni od momentu podpisania umowy.

Nowa nawierzchnia pojawi się na liczącym około 370 metrów odcinku drogi od granicy z lasem w kierunku ul. Waryńskiego. Połowę kosztów realizacji zadania pokryje gmina. Rada miasta wyraziła na to zgodę na ostatniej sesji.

- Dziękuję za poparcie tego zadania. O remont ul. Piaski zabiegamy od wielu lat. Drogą, nawet przy niewielkich prędkościach, jeździ się coraz trudniej. Pełno tam wyrw, dziur, łat z poprzednich lat. Tymczasem to najszybsze połączenie z Elektrownią Siersza i wielu kierowców z niego korzysta. Nowy asfalt jest tam konieczny – mówi Jacek Woch, sołtys Myślachowic i zarazem radny.

Przebudowa nawierzchni konieczna jest również na ul. Waryńskiego we wsi. Jednak i w tym przypadku, przed położeniem asfaltu, najpierw trzeba przebudować sieć wodociągową, co planowane jest w przyszłym roku.