Na budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini zamontowano miernik, który na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczenia powietrza. Jest też tablica LED, dzięki której każdy może się dowiedzieć, czy jakość powietrza jest dobra czy też w danym dniu na spacer lepiej nie wychodzić.

SP nr 8

Miernik zamontowany na budynku szkoły wraz z tablicą LED

Samorządowa „ósemka” realizuje projekt edukacyjny, dotyczący zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Szkoła otrzymała komplet urządzeń od Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach realizacji projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” tj. LIFE-IP MALOPOLSKA.

Natomiast Gmina zobowiązała się zapewnić długoterminowe efekty działania projektu. Po upływie dwóch lat to ona będzie ponosiła koszty działalności urządzenia przez kolejny rok.

Obraz1

Komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED został przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.