Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Sobieskiego w Trzebini, odcinek od ulicy Podwale do ulicy Chrzanowskiej.

herb TRZEBINI

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Sobieskiego w Trzebini (odcinek od ulicy Podwale do ulicy Chrzanowskiej) w gm. Trzebinia może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym ul. Sobieskiego kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia nformacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.

Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem  przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w art.39 ust.7 ustawy o drogach publicznych, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym  podmiotom. Podstawa prawna ustawa o drogach publicznych (Dz.U z 2017 poz.2222 z późn.zm).

W załączeniu pełna treść informacji Burmistrza Miasta Trzebini.