Do końca września ma być gotowa dokumentacja budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki w Domu Kultury w Myślachowicach.

wrotki 1

 W spotkaniu, poza burmistrzem i projektantami z LW Uniprojekt z Trzebini, uczestniczyli również dyrektor biblioteki Marta Sikora, dyrektor TCK Adam Potocki, sołtys Jacek Woch. Był też Przemysław Rejdych, etatowy członek zarządu powiatu.

Projekt to wspólny pomysł Jarosława Okoczuka, Burmistrza Miasta Trzebini oraz Adama Potockiego, dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. W budynku powstanie profesjonalna sala do jazdy na wrotkach z oświetleniem i nagłośnieniem. Naturalnie będzie też wypożyczalnia wrotek. Plany zakładają również otwarcie kawiarni oraz bawialni dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią aktywną. Inwestycja zakłada ponadto remont toalet i dostosowanie budynku domu kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową i uzyskaniem pozwolenia na budowę gmina zleciła spółce LW Uniprojekt z Trzebini w trybie zapytania cenowego. Koszt opracowania wynosi 129 150 zł.

Niedawno burmistrz Jarosław Okoczuk spotkał się z projektantami, by zapoznać się z postępem prac. Zapewnili, że idą zgodnie z planem. Dokumentacja ma być gotowa do końca września.

Roboty budowlane powinny się rozpocząć w przyszłym tak, by całość była gotowa w połowie 2020 roku.

O udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji burmistrz wiosną zwrócił się do władz powiatu chrzanowskiego. Radni powiatowi opowiedzieli się na tak. W tym roku przekazali 100 tys. zł, w kolejnym – 300 tys. zł. Resztę pokryje gmina.

Budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki wiąże się z koniecznością przeniesienia oddziału biblioteki z domu kultury. Docelowo mieścić się będzie w budynku pobliskiego ośrodka zdrowia w Myślachowicach.