Gotowa jest dokumentacja projektowa budowy Trzebińskiego Centrum Rozrywki w Domu Kultury w Myślachowicach. Realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku.

 Wrotkowisko

Tak ma wygladać sala do jazdy na wrotkach w Domu Kultury w Myślachowicach. WIZUALIZACJA: LW UNIPROJEKT Z TRZEBINI

Projekt to wspólny pomysł Jarosława Okoczuka, Burmistrza Miasta Trzebini oraz Adama Potockiego, dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. W budynku powstanie profesjonalna sala do jazdy na wrotkach z oświetleniem i nagłośnieniem. Będzie również wypożyczalnia wrotek. Plany zakładają ponadto otwarcie kawiarni oraz bawialni dla dzieci wraz z wewnętrznym placem zabaw i częścią aktywną, a także remont toalet i dostosowanie budynku domu kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza wrotkowiskiem w Myślachowicach powstanie klub muzyczny, gdzie będą występować artyści.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z dokumentacją kosztorysową i uzyskaniem pozwolenia na budowę gmina zleciła spółce LW Uniprojekt z Trzebini. Burmistrz Jarosław Okoczuk spotkał się z projektantami, by zapoznać się z postępem prac. Jak usłyszał, pozwolenie na budowę wrotkowiska zostało już wydane.

- Cieszę się, że zakończyliśmy pierwszy etap prac. Niezbędna dokumentacja jest gotowa. Teraz zabezpieczam pieniądze w projekcie przyszłorocznego budżetu na realizację zadania. Gmina będzie je realizowała wspólnie z powiatem – mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini i już dziś zaprasza mieszkańców do jazdy na wrotkach w Trzebińskim Centrum Rozrywki.

wrotkowisko1