Siedem ofert złożono w przetargu na zagospodarowanie błoń w centrum Karniowic na cele kulturalno-sportowe. Najtańsza opiewa na 362 293,71 zł. To dużo mniej niż gmina planowała przeznaczyć na realizację tego zadania.

karniowice3

Będzie to kolejny etap zagospodarowania Błoń Karniowickich. W poprzednich latach m.in. urządzono teren, wykonano zadaszoną scenę, powstały miejsca postojowe i ścieżka do jazdy na rolkach

Na realizację kolejnego etapu zagospodarowania Błoń Karniowickich zabezpieczono 556 583,93 zł. Wszystko wskazuje na to, że gmina zapłaci mniej. Trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu.

Projekt zagospodarowania centralnego placu w sołectwie zakłada montaż urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Ponadto budowę siłowni na świeżym powietrzu z czterema urządzeniami do ćwiczeń. Na błoniach staną też nowe ławki, latarnie, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Zadanie ma być wykonane do 20 listopada tego roku. Na jego realizację Trzebinia otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”.