Południowa część cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II w Trzebini także w Dniu Wszystkich Świętych będzie zamknięta dla odwiedzających groby swoich bliskich.

cmenatrz

Cmentarz parafialny przedzielono na dwie części

To teren zagrożony powstawaniem deformacji nieciągłych. Aktualnie trwają tam prace związane z uzdatnianiem gruntu. Zleciła je Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., prawny następca zlikwidowanej kopalni Siersza.

Część południowa cmentarza, gdzie prowadzone są roboty, została oddzielona od północnej ogrodzeniem i jest wyłączona z użytkowania. Będzie zamknięta dla odwiedzających także w okresie Wszystkich Świętych. Mieszkańcy mogą wejść wyłącznie na północną, bezpieczną część nekropolii.