Marszałek Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

halas
Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego jest organizacja działań naprawczych zmierzających do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu oraz zachowanie korzystnych warunków akustycznych środowiska na obszarach, gdzie poziomy dźwięku nie wykraczają poza poziomy dopuszczalne.

Zakres Programu obejmuje obszary:

 1. miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.:
  • obszar miasta Krakowa o powierzchni 652,85 km2,
  • obszar miasta Tarnowa o powierzchni 72,3 km2;
 2. dróg, po których przejeżdża rocznie więcej niż 3 miliony pojazdów tj.:
  • odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o powierzchni 72,97 km2,
  • odcinki dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o łącznej długości 738,43 km,
  • odcinki dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie o łącznej długości 401,07 km,
  • odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku o łącznej długości 1,47 km;
 3. linii kolejowych o natężeniu rocznym o wartości ponad 30 tysięcy pociągów:
  • odcinki linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o łącznej długości 110,81 km; 
 4. lotniska cywilnego, na którym rocznie odbywa się więcej niż 50 tysięcy operacji (startów lub lądowań) tj.:

  • obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice o powierzchni 4,07 km2

Uwagi i wnioski do projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r.:

 • poprzez formularz on-line dostępny tutaj,
 • • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
 • • ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres j.w.).

Projekty dokumentów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE/PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej www.malopolska.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE. Załączone zostały także poniżej (oprócz części graficznej, którą ze względu na rozmiar pliku należy pobrać z BIP). Ponadto projekty dokumentów są wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w Hotelu Polonez ul. Władysława Reymonta 15 w Krakowie.

(UMWM)