Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje trzecią już edycję Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Doświadczenia pokazują, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, zaś wykonane w ramach BO zadania dobrze służą Małopolanom.

Grafika przedstawia tytuł projektu i hasło BO! Małopolska

 

Wśród działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały w każdym powiecie warsztaty informacyjno - edukacyjne. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w projekcie.

Na spotkaniach będą obecni eksperci – pracownicy merytoryczni, którzy odpowiadają za ocenę projektów. Rozmowa z nimi pozwoli rozwiać wątpliwości, upewnić się czy wniosek jest zgodny z regulaminem, spełni wymagania formalne i prawne.

 

Jest o czym decydować: w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

 

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego: 7 maja – 6 czerwca 2018 r.

 

Miejsce i termin spotkania dla powiatu chrzanowskiego: 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek), godzina 17.00, Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. F. Focha 3.

 

Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Organizatorzy zapraszają na spotkanie wszystkich mieszkańców powiatu.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

 

Informacja przesłana przez Agendę Zamiejscową UMWM w Oświęcimiu